Arhīvs    

 
Prof. A.Borisova 75 gadi (2013. februāris)  Foto
Rēzeknes internātskolas absolventu salidojums(1976) -2012.  Foto
Rēzeknes internātskolas absolventu salidojums(1976) -2011.  Foto
Rēzeknes internātskolas absolventu salidojums(1976) -2006.  Foto

Promocijas darba aizstāvēšana 2006.g. 19. aprīlī.  Foto

Notika starptautiskā zinātniskā konference "Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas " 2006.gada 24. martā, Rēzeknē. Programma
Notika 5.starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē "Vide. Tehnologija. Resursi" 2005.gada 16.-18. jūnijā, Rēzeknē. Programma
Notika starptautiskā zinātniskā konference MENDEL 2004 "10th International Conference on Soft Computing" Brno, Czech Republic, June 16 -18,2004.  Bildes

Notika starptautiskā zinātniskā konference DBIS'2004  "Sixth International Baltic Conference on Data Bases and Information Systems (DBIS'2004)" Rīga, 2004.gada 6.-9.jūnijs.  Bildes

Notika Starptautiska zinātniska konference
"ZINĀTNES SASNIEGUMI SABIEDRĪBAS LABKLĀJĪBAI UN ATTĪSTĪBAI"
Rēzeknes Augstskola, 2004.gada 4.-5.marts.  Programma
-. Skaitļošanas centra vēsture