Sakarā ar 27.06.2005 RA Senāta lēmumu RA Skaitļošanas Centrs tiek likvidēts.

 

Rēzeknes  Augstskolas Skaitļošanas  Centrs


Adrese: 308. kabinets, Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4600
Tālr. 4623798.

   Rēzeknes Augstskolas Skaitļošanas centrs (RASC) bija Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes struktūrvienība, kura darbojâs atbilstoši Rēzeknes Augstskolas Satversmei . Skaitļošanas centra darbības pamatmērķi bija:
a) nodrošināt ar datoriem Rēzeknes Augstskolas studentu datorzinību un speciālo priekšmetu nodarbības , kas notiek  Inženieru fakultātes Datorzinātņu un matemātikas katedras mācību spēku vadībā studiju plānā paredzēto nodarbību laikā; 
b) nodrošināt  Rēzeknes Augstskolas īpašumā atrodošos datoru  profilaktisko apkalpošanu.

                  bij. SC vadītāji:  

     Pēteris Grabusts (1996-2005)      
      Ivars Meirāns ( 1993- 1996)

  Skaitļošanas Centra personāls 2003.g. pavasarī.
     

Attēlā: Mihails Kijaško, Gunārs Kadakovskis, Ivars Meirāns, Pēteris Grabusts (nav V. Osovskihas un R.Ušpeļa).

bij. Skaitļošanas Centra personāls un darba stāžs  (alfabētiskā kārtībā):
 Grabusts Pēteris - SC vadītājs (1993.g.-2005.06) 
 Kadakovskis Gunārs- Inženieris (2000-2005.03)
 Kijaško Mihails - Tīklu administrators (1998.g.- 2005.06)
 Meirāns Ivars - SC vad.vietn. (1993-2004.11)
 Meirāns Viktors - Inženieris (1996-1998).
 Osovskih Valentīna - Inženieris (1997.g.-2005.06) 
 Puzirjovs Pāvels -Inženieris (1998-1999).
 Strods Andis - Inženieris (2003.g.-2004.09).  
 Šerkins Valērijs - Inženieris (2000.gadā, 2003.g.-2004.09) 
 Ušpelis Raimonds- Inženieris (2002-2003).
 Vintišs Aigars  -Inženieris (1998-2001).
 Vintišs Ojārs - Inženieris (1999-2000).

 

Pēdējās izmaiņas šajā lapā -- 29.06.2005