Zinātniskais darbs

 

  Zinātniskās intereses saistītas ar mākslīgo neironu tīklu pielietojumiem, klasterizācijas metodēm, izplūdušajām tehnoloģijām u.t.t. Zinātniskā darba tēma saistīta ar likumsakarību meklēšanas datos metožu analīzi - "Nosacīto likumu veidošanas metožu izpēte un izstrādāšana uz daudzdimensiju datu izlases pamata", kas tika veikta sadarbībā ar RTU Infomācijas Tehnoloģijas Institūta  profesoru (miris 2016. 15. maijā)   Arkādiju Borisovu.    RTU tas notiek šeit.

Problēmraksts 1: Lielais zinātniskais uzmetiens jeb kā netikt apkrāptam "zolīdā" žurnālā
Problēmraksts 2: Kāpēc nav ieteicams publicēties Krievijas žurnālos
 
 
Publikāciju saraksts (pagaidām līdz 2012- tiks atjaunots)
Promocijas darbs